tirsdag den 16. september 2008

Regelsæt for Hestehegn (omfangshegn)

Poda har lavet "Regelsæt for Hestehegn (omfangshegn)", som er deres forslag til det minimum der skal leves op til, når det gælder hegnsyn, dyreværns- og forsikrings sager.

I forbindelse med regelsættets lancering har Poda afholdt et hegnskursus, hvor repræsentanter fra 5 af de større danske forsikringsselskaber samt journalister fra landbrugsrelaterede medier var blandt deltagerne.Herunder følger Poda's "Regelsæt for hestehegn":Regelsæt for Hestehegn (omfangshegn)Som udgangspunkt er regelsættet skrevet af kyndige på området for at give en kort vejledning i grundregler for sikre hestehegn. Regelsættet omhandler kun omfangshegn, dvs. det ydre hegn omkring hestene. Det omhandler ikke opdelingshegn inden for omfangshegnet.Foldenes størrelse


Foldenes størrelse skal leve op til de krav angivet "Lov om hold af heste" - af 1. juni 2007.


Folden skal have et areal på mindst 800 m2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Folden må ikke indhegnes med pigtråd.Hegnets højde


Hegnets højde skal være afspejle hestenes størrelse. Hegnets højde skal være minimum hestens højde (stangmål)


minus 10%. Går der flere forskellige hesteracer eller hopper med føl i samme fold, skal hegnets højde afspejle


de største heste i folden. Dog skal hegnet suppleres med eltråde, så det passer til alle heste i den pågældende


fold.Eltråde


Eltråde skal være fremstillet i et materiale som har en modstand på, eller mindre end, 200 Ohm pr. km. Det frarådes at anvende hegnstråde fremstillet af reb med indvævede metaltråde. I stedet anbefales eltråde i aluminium


eller 2,5mm hegnstråde, der er belagt med strømførende plast. Eltråde skal monteres i en højde der modsvarer højden af de heste, der går i den pågældende fold. Det vil sige at den øverste af eltrådene rammer midt på hestens bringe. Der kan monteres flere eltråde på samme hegn.Hegnspæle


Som hegnspæle anvendes træpæle svarende til min. Ø8 x 175cm. Jernpæle - de såkaldte tentorpæle - må ikke anvendes til hestehegn.Synlighed


Hegnet skal i høj grad være visuelt. Synligheden skal som minimum modsvare 2 rækker hvid hegnstråd af 8 mm tykkelse.Fysisk styrke


Hegnet skal have fornøden fysisk styrke, således at hestene ikke let kan vælte det.Låger og led


Ledåbninger skal monteres med en fysisk stærk låge i enten metal eller træ.Spændingsgiver


Spændingsgivere skal være korrekt monteret med en jordforbindelse der er bedre end 50 Ohm.


Spændingsgivere til lysnet skal yde minimum 2,0 Joule + 1 Joule pr. påbegyndt 500m hegn.Vedligeholdelse


Hegnet skal jævnligt kontrolleres og vedligeholdes. Vegetation under hegnet skal fjernes for at forhindre strømtab.Er Poda's regelsæt lige i øjet, eller mener du at det skal tilpasses hist og pist?


Kom med dine input i denne tråd i debatten!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar