torsdag den 12. februar 2009

DWF nyhedsbrev nr. 1 - 2009

Kære medlemmer,

Vi skal nu for alvor til at i gang med 2009. Der ligger mange store opgaver foran os og vi mener vi er klar til at tage udfordringen.Vi har ændret i udvalgenes sammensætning – dels fordi vi følte der trængte til nye kræfter og dels fordi vi ønskede en større effektivitet. Bestyrelsen er nu repræsenteret i samtlige udvalg – og det er bestyrelsesrepræsentanten der er formand for de enkelte udvalg. Den nyreviderede regelbog forventes at være klar medio marts (jeg ved godt det er sent, men det er en stor og gennemgribende ændring der skal til – og trods alt hellere komme en smule sent og så med et godt og gennemarbejdet resultat).Der har i den seneste tid været megen debat på nettet om dwf, hjemmeside, point, mv. Dertil vil jeg gerne lige knytte et par kommentarer …Hjemmesiden kræver løbende opdatering – det kan der ikke herske tvivl om. Dog må jeg i denne forbindelse også lægge noget af ansvaret tilbage på klubberne … I er nødt til at sørge for at vi har materialet til hjemmesiden, før vi kan opdatere den. Showkalenderen er nu opdateret med alt det vi har modtaget.Pointopdatering skal være up to date – heller ikke her kan vi være uenige. Men også her må ansvaret kastes tilbage på klubberne. Stort set alle pointindberetninger for 2006 – 2008 er indleveret på en måde så ”guderne må sig forbarme”. Alle gamle indberetninger for denne periode er fejlbehæftede og næsten umulige at tyde med 100% sikkerhed. DWF fralægger sig derfor ethvert ansvar for rigtigheden af disse point. Vi har gennem lang tid forsøgt at tyde indberetningerne og lægge tingene ud så det er tydeligt og let forståeligt – MEN det er stadig klubbernes ansvar at sørge for en korrekt og sober indberetning. I fremtiden (dvs. alle dwf shows afholdt i 2009) SKAL være indberettet via det til klubberne udleverede showprogram – ellers vil pointene ikke blive medtalt.I den forbindelse kan jeg oplyse at kun 7 ud af 17 medlemsklubber har foretaget medlemsindberetning – på trods af at showprogrammet blev udsendt til klubberne i april / maj måned sidste år !! For at systemet virker ordentligt SKAL ALLE klubber indberette ALLE deres medlemmer så databasen bliver komplet. Dette skal klubberne have gjort senest lørdag den 14. marts 2009 – Klubber der efter denne dato ikke har foretaget medlemsindberetning til DWF via det nye program vil ikke kunne få godkendt deres shows.Skulle der i klubberne være problemer med at komme i gang med programmet, er i naturligvis velkomne til at ringe – så løser vi det som regel over telefonen. Der er således ingen undskyldning for ikke at foretage denne indberetning.Vi vil fra DWF´s side rigtig gerne gøre et godt stykke arbejde, men vi bliver også nødt til at stille krav til jer om at deltage aktivt. I fællesskab vil vi kunne gøre administrationen enkel og sikker.Der har også været udtrykt utilfredshed med at ”Heste til salg” ikke virkede på den nye hjemmeside. Årsagen er ganske enkelt den, at vi ikke har kunnet få oplysningerne fra den ”gamle” hjemmeside, da den gamle webmasters computer har været udsat for et ”totalnedbrud” - dvs. at de annoncer der var på den gamle hjemmeside er borte. Jeg havde derfor ikke aktiveret menupunktet ”Heste til salg” på den nye hjemmeside – det har jeg gjort nu … men den kommer jo desværre frem med en ”tom side”. Jeg vil derfor hermed opfordre alle der havde deres heste til salg på dwf´s hjemmeside om på ny at indsende oplysningerne til undertegnede på kimchristensen@privat.dk


Også nye annoncer skal sendes til denne emailadresse.Alt i alt arbejdes der hårdt i dwf regi på at få tingene rettet op og få det til at køre … men vi kan ikke gøre det alene.Jeg håber hermed at have belyst nogle af problemerne / arbejdsopgaverne og ser frem til at møde jer på showpladserne – i ind- og udland.
Med venlig hilsenKim Christensen


Formand, dwf


Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar