torsdag den 16. april 2009

DMF Nyhedsbrev nr. 2 – 2009

Kære medlemmer,

Så lykkedes det os endeligt at få regelbogen færdig. Det var en lang og hård kamp med mange timers arbejde fra regelbogsudvalgets side. Jeg vil derfor gerne lige benytte lejligheden til at sige tak til regelbogsudvalget for deres store indsats.Pga. forsinkelsen, har vi besluttet at den nye regelbog (der nu er at finde på dwf ´s hjemmeside) først skal træde i kraft pr. 1. Maj 2009. Dette naturligvis af hensyn til de klubber der allerede har afholdt shows samt de der allerede nu har annonceret og lagt proportionerne tilgængelige for rytterne. Disse vil kunne søge (og få) dispensation til at afholde deres show efter den gamle regelbog. Det vil så også sige, at de shows der i dag er annoncerede, men som ikke har offentliggjort proportionerne/tilmeldingerne, skal henholde sig til reglerne i den nye regelbog.Vi har med denne revision af regelbogen forsøgt at tage hensyn til de problemstillinger vi har hørt fra vore medlemmer såvel som de ting vi selv har fundet nødvendige at ændre/tilføje og/eller fjerne. Det betyder, at der er lavet nogle ganske markante ændringer, hvorfor I alle bør bruge lidt tid på at læse den nye regelbog. For at gøre det lettere for jer, har vi markeret de væsentlige ændringer med blåt, således at det er mere enkelt at overskue hvor ændringer er i forhold til den gamle regelbog.Læg blandt andet mærke til:Udklassificeringen Er ændret !


Beskrivelsen/kravene til divisionerne Er ændret !


Kravene til All Round Champion Er ændret !Derudover havde vi i udvalget en lang snak om Hunter klasserne. Der er nogle der mener at Hunter klasserne ikke hører til i western verdenen, men da vi ikke umiddelbart kunne nå til enighed blev der ikke truffet beslutninger om dette. Dog var vi enige om at fjerne Hunter Hack – idet ingen tilsyneladende starter denne klasse.--------------Samtidig er jeg ved at lægge sidste hånd på showprogrammet. Også her blev det pludseligt nødvendigt at foretage ændringer og justeringer pga. regelbogsændringerne. Jeg håber dog at kunne afslutte dette meget snart – så også denne ”akilleshæl” kan fjernes … og programmet sendes ud til klubberne.
Med venlig hilsenKim Christensen


Formand, dwf


Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar