torsdag den 23. juli 2009

DWF nyhedsbrev nr. 4 – 2009

Kære DWF Medlemsklubber & medlemmer.

Der har gennem den seneste tid været en del kritik af DWF´s bestyrelse og dennes håndtering af blandt andet det udsendte showprogram og pointopdateringer.På bestyrelsens vegne må jeg derfor understrege følgende:I april 2008 udsendte DWF showprogrammet til samtlige medlemsklubber med en besked om at alle skulle oprette og indberette alle deres medlemmer til DWF. Der var nogle der havde modtaget en program cd hvor der var opstået fejl i installationsfilen. De der har rettet henvendelse har – på nær en enkelt klub – fået telefonisk hjælp til manuel installation af programmet.I skrivende stund må vi desværre konstatere at kun 9 ud af i alt 18 medlemsklubber har foretaget denne indberetning: FWC, NBC, KRK, HCWR, SUWR, DLWR, HWR, BWR – BullsEye Western Riders & OHWR.Følgende klubber har IKKE indberettet deres medlemmer: NWR, WHC, JUWR, VROR, AWR, BHWR, FCWR, BWR – Bornholm Western Riders samt TDWR (sidstnævnte har dog endnu ikke modtaget programmet, idet de er en ny medlemsklub i DWF og det blev aftalt at de først skulle foretage indberetning når den nye opdatering var færdig).Følgende klubber har foretaget pointindberetning efter show:HWR - HWR Open Kvægshow juni 2009 - mgl. at blive gennemgået


FCWR - KCWR Kvægshow – ”Sct. Hans Stævne” - mgl. at blive gennemgået


DLWR - Pinseshow - mgl. at blive gennemgået


NWR - NWR Open - mgl. at blive gennemgåetFølgende show er underkendt/aflyst:NBC Træningsstævne (Klappe Kage Stævne) - Underkendt .. ej søgt rettidigt og ej heller


Indberettet efter showOHWR Open DWF show - Aflyst af klubbenBHWR Klubmesterskab - Klubben har efterfølgende oplyst, at man


Ikke ønskede at showet skulle afholdes som


Et dwf show.Jeg er meget ked af al den ”brok” der har været gennem den seneste tid – men endnu en gang vil jeg hermed understrege vigtigheden af at klubberne opretter og indberetter deres medlemmer til DWF.En forudsætning for at showprogrammet virker optimalt er at alle dwf ´s medlemmer er opdateret i de respektive klubber med navn på deres heste. Først ved oprettelsen af medlemmet genereres DWF medlemsnummeret og først ved angivelse af hestens navn i medlemskartoteket genereres ekvipagenummeret – begge dele er bydende nødvendige for at klubberne let kan modtage showtilmeldinger samt at DWF efterfølgende – helt utvetydigt – kan modtage og opdatere de optjente point.Der har været megen snak om showprogrammet og opdateringen til det allerede udsendte. Fakta er, at det program der blev udsendt til klubberne i 2008 fungerer for så vidt angår rideklasserne 100 % - dvs. de der har udtalt, at de ikke har kunnet fordi de ventede på opdateringen, har ikke haft ret (hvilket jeg også har understreget op til flere gange). Opdateringen omfatter primært kvægdelen – selv om der også er nogle småændringer i ridedelen – og er alene en forbedring af det eksisterende program.Klubberne har således på nuværende tidspunkt haft mere end 1 år til at foretage denne opdatering og indberetning – uden det for de flestes (se hvem ovenfor) vedkommende er sket.Jeg må jo desværre i samme sætning erkende at DWF (Læs: primært formanden) heller ikke har levet op til vore egne forventninger. Her tænker jeg primært på offentliggørelse af pointindberetningerne efter afholdte shows. Der skete det at vores sekretær trak sig fra bestyrelsen – hvilket vi jo naturligvis var kede af – og dermed overlod dette arbejde til andre i bestyrelsen. Vi har alle foreningsarbejdet som fritidsbeskæftigelse – og for mit eget vedkommende må jeg erkende at mit arbejde har taget uforholdsmæssigt meget af min fritid … og fortsat vil gøre det resten af 2009 – grundet IOC topmøde og Klimatopmøde i efteråret. Når det er sagt er det ikke ment som en undskyldning, men derimod som en forklaring på at opdateringen til showprogrammet ikke er blevet færdig som forventet og andet administrativt har måttet ”vige pladsen”. Dette er naturligvis ikke optimalt eller acceptabelt og kan fra min side kun beklages. Vi arbejder dog på at rette op på disse ting – men vi har som alle andre også kun 24 timer i døgnet.D.d. har jeg så modtaget følgende skrivelse via mail:Bestyrelsen i DWFJeg har fulgt debatten omkring DWF og omkring DWF-DM, samt også deltaget i denne. En del mails til Formanden er det også blevet til. Fra min egen klub FWC og fra et par af de andre klubber har jeg også fået en del tilkendegivelser vedr. DWF og DWF's ledelsens forhold til medlemsklubberne.Derfor:Jeg vil hermed opfordre DWF's bestyrelse til at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for afholdelse inden 23. august.Følgende anser jeg for relevante punkter på dagsordenen. (I det følgende betegnes DWF's Bestryelse som DWF-B)


1. Indberetninger fra medlemsklubber (manglende indberetninger, forkerte inberetninger og DWF-B's håndtering af det der indberettes)


2. Stævneprogrammet (funktionalitet, ændringer og relevans)


3. DWF's hjemmeside (opdateringer, indhold og vedligeholdelse)


4. DWF-B's forhold til medlemsklubberne (sammenarbejde, modarbejde eller manglende sammenarbejde)


5. DWF's regelbog (regelbogsjusteringer)


6. Stævner (lav deltagelse, aflysninger og stævner uden for DWF regi arrangeret af medlemsklubberne)


7. DWF's rolle i westernsporten i Danmark


Den seneste tids utilfredshed, debat og aflyste stævner, afspejler en voksende mistilid til DWF og DWF's bestyrelse. Det er derfor min opfattelse, at hvis denne truende krise skal afværges, må der handles nu. Det tjener intet formål at forsøge med tvang eller tavshed. Der må efter min bedste overbevisning en debat og dialog mellem DWF-B og medlemsklubberne til for at løse dette.Dette brev sendes som et åbentbrev og vil blive søgt publiseret på westernprotalen fra den 22. juli 2009.MVHLars Toftdahl


Red Horse Ranch


Grønmosevej 1


DK-5792 Årslev


lars@redranch.dk


www.redranch.dkHertil må jeg nødvendigvis svare, at hvis formålet er at vælte hele eller dele af bestyrelsen, vil jeg opfordre til at I (læs: medlemmer/medlemsklubber) under iagttagelse af vedtægternes:”§10 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDEStk. 1 Såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det, eller det besluttes ved et flertal på mindst 2/3 på et repræsentantskabsmøde, skal bestyrelsens formand lade indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med udførlig angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.Stk. 2 Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal udsendes snarest muligt og senest 14 dage efter, at bestyrelsens formand har modtaget ovennævnte anmodning.Stk. 3 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes i juli måned.”Pålægger bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.Hvis ikke dette sker, vil vi fortsat arbejde på at nå de satte mål – og håbe på stort fremmøde til repræsentantskabsmødet i den sidste weekend i november. Det betyder bestemt ikke at jeg/vi ikke lytter til vore medlemmer – men vi mener dog trods alt også at vi med rette kan forvente at vore medlemmer (dvs. deres medlemsklubber) lever op til deres del af ansvaret – uden dette kan vi heller ikke løfte vor del.Alt i alt skal denne skrivelse læses som en kraftig opfordring til forsat dialog og samarbejde, men samtidig også en kraftig opfordring til de medlemsklubber der endnu ikke har udført ”deres del af arbejdet”. Vi er nødt til at arbejde sammen for at nå vort fælles mål.Denne skrivelse er sendt til medlemsklubbernes kontaktpersoner samt lagt på DWF ´s hjemmeside, WesternPortalen og Hestenettet.
Med venlig hilsenKim Christensen


Formand, dwf


Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar