tirsdag den 5. januar 2010

FEI-Reining for Danske ryttere

Dansk Rideforbund (DRF) har meddelt, at Reining fra den 1. januar 2010 ikke længere er en officiel disciplin under DRF og at man har opløst Reiningudvalget.

DRF har tilbudt NRHA.dk en samarbejdsaftale hvor DRF for et beløb ville videreformidle tilmeldinger fra NRHA.dk til FEI i forbindelse med FEI-Reining arrangementer.


NRHA.dk’s bestyrelse har besluttet at takke nej til denne aftale. De kan og vil ikke bindes af en sådan.I stedet har NRHA.dk’s bestyrelse givet mandat til nedennævnte 4 personer, der efter oplæg fra FEI har etableret en uafhængig komité der fremover vil søge at varetage FEI-Reiningrytternes interesser i Danmark.Komitéen hedder Danish National Reining Committee – DNRC – og består af:


Jette Ceglarek, Sanne Skovrider, Poul Haukrog Møller og Per Klindt.FEI har godkendt en sådan komité som aktør i Danmark under forudsætning af, at den er uafhængig, overholder FEI’s regler samt er medlem af DRF.Komitéen har den 3. januar holdt det første møde i komiteen på Tuse Creek Ranch. Her enedes man om en model hvormed komitéen kan servicere de Danske FEI-Reiningryttere der, enkeltvis og som hold, ønsker at deltage i FEI-arrangementer i ind- og udland.


Derudover vil komitéen sørge for de formalia der er nødvendige for at arrangere stævner.Så snart som muligt vil komitéen etablere en hjemmeside, der vil indeholde de for FEIReiningryttere og showarrangører nødvendige oplysninger i forbindelse med FEI-Reining arrangementer.


Hjemmesiden vil ligeledes indeholde mere detaljerede oplysninger om komiteen, samt hvordan den skal arbejde, kan ændres etc.Vi har på det første møde drøftet en presserende sag, WEG i Kentucky september 2010.Kvalifikationskravene er klare:


Hver rytter der har gennemført 2 CRI-klasser i kvalifikationsperioden fra 1.1.2009 til 16.8.2010 med en gennemsnitlig score på 68 er i bruttotruppen.


Vi har ikke fundet en endelig model til at vælge holdets 4 ryttere ud af bruttotruppen.


En mulig løsning er, at få en eller flere uvildige dommere til at vurdere ridtene i de to CRI-klasser der afholdes i Danmark i år og derigennem få mulighed for at udvælge de bedste 4 ryttere der skal til Kentucky. Det kræver således at kandidater til Landsholdet deltager heri.
Med venlig hilsen


Danish National Reining Committee

Ingen kommentarer:

Send en kommentar