tirsdag den 26. januar 2010

Fyns Western Klub - Generalforsamling

FYNS WESTERN CLUB indkalder til generalforsamling søndag den 7. februar 2010 kl. 15.00

hos Skovgårdens Hestepension, Nyborgvej 95, 5600 Faaborg.Dagsorden:Pkt. 1: Valg af dirigent og stemmeudvalgPkt. 2: Aflæggelse af formanden beretningPkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskabPkt. 4: Fremlæggelse og godkendelse af budgetPkt. 5: Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerPkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen


Formand Christina Ehrhorn (på valg)


Bestyrelsesmedlem Henning Sellberg (på valg)


Bestyrelsesmedlem Joan Greve Toftdahl (på valg)


Bestyrelsesmedlem Lene Ahrnkiel (på valg)


Kasserer Anette Maid Larsen (ikke på valg)


Bestyrelsesmedlem Jeanette B. Mikkelsen (ikke på valg)


Bestyrelsesmedlem Andreas Hartmann (ikke på valg)Pkt. 7: Valg af suppleanterPkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleantPkt. 9: Nedsættelse af evt. udvalg - stævneudvalg m.m.Pkt. 10: Eventuelt (under dette punkt kan intet vedtages).Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage FØR generalforsamlingen!Forslag sendes til: Christina Ehrhorn, Hans Rasmussens Have 22, 5600 Faaborg eller mail til RasEhrhorn@hotmail.com.Mød op, og gør din indflydelse gældende. HUSK kontingent skal være betalt, for at have stemmeret.
MvhBestyrelsenIngen kommentarer:

Send en kommentar