onsdag den 10. februar 2010

Brændemærkning forbudt i Danmark

Fra 1. marts 2010 er det ikke længere tilladt at brændemærke heste i Danmark.

Dette fremgår af en bekendtgørelse fra d. 2. februar, der er et tillæg til Dyreværnloven.


Af bekendtgørelsen fremgår det at:§ 1. Brændemærkning af heste er ikke tilladt.§ 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.Se hele bekendtgørelsen HER (PDF format)Ingen kommentarer:

Send en kommentar