mandag den 15. marts 2010

DWF Nyhedsbrev nr. 3-2010

Så kom der allerede det 3. Nyhedsbrev fra Dansk Western Forening i år. Vi ønsker i bestyrelsen at være åbne, ærlige og informative. Derfor offentligører vi referaterne fra bestyrelsesmøderne , og derfor de mange Nyhedsbreve.

Regelbogen
Bestyrelsen har på baggrund af Sportsudvalgets indstillinger, vedtaget nogle hensigtserklæringer. Sportsudvalget er nu igang med den vanskelige opgave, at få alt dette formuleret om til regler i regelbogen 2010.
2010 bliver et overgangsår, og vi rammer helt sikkert ikke plet med alle reglerne i første forsøg. Sådan er det bare. Det er de erfaringer vi gør os, der kommer til at danne et grundlag for det videre arbejde med, at udvikle regelbogen nærmere til EWU’s.

Pointlister
Vi har nu afsluttet oprydningen i de pointlister vi har fundet frem til. Der er lavet årslister fra 2005 og frem til 2009. I tillæg til dette er der lavet en samleliste. På den sidstnævnte har vi efter bedste evne lagt alle rytterens point sammen, således at rytteren kun optræder en gang pr. disciplin i de enkelte divisioner.

Garantere at alt er 100% rigtigt, det kan vi ikke. Der kan være fejl i resultatindberetningen, fejl indtastning fra vores side, eller måske er rytteren registeret under fejl navn/ alias. Der er desværre mange fejlkilder.
DWF har fået lov til at låne plads på Heste-Nettet til vores pointlister. Her vil vi offentligøre disse i uge 11.

Vi må have en endegyldig status på pointlisterne. Derfor får alle klubber, såvel som ryttere mulighed for at komme med rettelser og/eller tilføjelser til listerne. Der er en deadline for dette og ALT hvad der kommer efter denne dato vil ikke blive medtaget. Deadline er mandag den 4. april 2010.

Alle tilbagemeldinger skal være skriftlige og begrundet. De mailes til: point@redranch.dk

Klubberne opfordres på det kraftigste til at formidle denne info til sine medlemmer hurtigst muligt.

Genindførelse af rytterlicens.
Hvis DWF skal havde en mulighed for, at håndtere den sportslige del af foreningen, så må der en strukturændring til.

Når vi prøver at lave krydsreferancer med medlemslisterne, ser vi at nogle ryttere ikke er registeret som medlemmer på medlemslisterne. Her er der for nogles vedkommende den logiske forklaring at klubben har et tilbud om ”familiemedlemskab”. Resultatet er at kun ét familiemedlem bliver medlemsregisteret. Andre klubber har lignende ordninger, og derfor fremkommer der disse uoverensstemmelser.

Vi ser også at nogle ryttere til stævnerne kun registeres med deres fornavne eller øgenavne. Det samme sker med hestene. Dette betyder, at Sportskoordinatoren stort set ikke har nogen chance, for at kunne udføre sit job.

I løbet af 2010 vil vi køre licenssystemet i stilling, og samtidigt tage en overhaling på kontingent systemet.

Tilskud til DM, dommer m.m.
Økonomien i DWF er ikke stor. De få midler der er på kontoen skal bruges med stor omhu. Den eneste indtægtskilde der har været i lang tid, er kontingentet fra klubberne.

Bestyrelsen og udvalgene er flittige brugere af internetkonferancer og mail m.m.. Det betyder en stor besparelse på mødeudgifterne. Men alligevel vil 2010 byde på nogle ekstra udgifter i forbindelse med det store opretningsarbejde der er sat igang.

Vi har måtte beskære de direkte støttemidler til et absolut minimum, indtil at økonomien atter er på ret køl.

* Der gives ikke tilskud til dommer ved stævnerne.
* DWF sørger for sløjfer til 1. Evt. 2. Og 3 pladser ved alle DWF DM-klasser. Der vil også være en pokal eller lignende til de respektive Danmarksmestre

Selvfølgelig vurderes det løbende om det er muligt med andre støtte formål til medlemsklubberne. Men på nuværende tidspunkt ville det være forkert at love en hel masse.

Bestyrelsen vil ikke komme med masse flotte løfter om guld og grønne skove. Vi har som målsætning at få skabt stabilitet og styrke i foreningen. For at dette skal kunne lykkes må vi havde fokus på de 4 vigtigste områder; økonomi, struktur, regelbogen og registringer. Alt andet kommer efterhånden som vi har fuld kontrol på det første.


De venligste hilsner
På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, sekretær.
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar