torsdag den 1. april 2010

Nyhedsbrev nr. 4-2010

Nyhedsbrev nr. 4 fra Dansk Western Forening er af den korte type. Men af den grund ikke mindre vigtigt.

Regelbogen 2010

Sportsudvalget har ”kæmpet giganternes kamp”. Bestyrelsen har fået forelagt og godkendt regelbogsændringerne.
Den opgave bestyrelsen gav til Sportsudvalget var ikke let.

 - Lav en regelbog der giver rytterne flere, bedre og fair startmuligheder.
- Sørg for at den klub, der vil arrangere et show, også kan gøre dette på en rimlig måde.
- Sørg for at ivaretage de stigende krav til dyrevelfærd.
- Begynd at rette regelbogen ind imod EWU’s regler.

Af mange årsager, herunder fortidens synder, var det hurtigt klart at regelbogen for 2010, kun ville blive en overgangsordning. Formålet er, at man kan komme igennem 2010 på en nogenlunde rimlig måde. At der nok er noget man gerne så gjort anderledes, og at nogle på den ene eller anden måde bliver ”klemt” i systemet, kan nok ikke undgås. Vi må håbe på lidt forståelse, og hvis alle udviser lidt tolerance, kommer vi helt sikkert også igennem 2010, på en rimlig god måde.

Vi har forsøgt at holde en deadline der hed den 1. april 2010. Af tekniske årsager kan vi ikke helt klare dette. Men ret efter påsken forventer vi at regelbogen for 2010 offentligøres. Med andre ord ingen påskeferie til Sportsudvalget.

Når Regelbogen offentligøres, vil vi i et nyt Nyhedsbrev, give lidt mere info om nogle af de væsentligste regelændringer, samt et lille kig i krystalkuglen for 2011 og 2012.


De venligste hilsner
På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, sekretær.
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar