tirsdag den 23. november 2010

DWF Nyhedsbrev nr. 7-2010

Dansk Western Forenings bestyrelse har nu udsendt indkaldelsen til repræsentantskabsmødet 2010.
Dette er samtidigt en markering af, at der er gået næsten et år, siden en nyvalgt bestyrelse konstituerede sig rundt om den fungerende formand Niels Petersen (næstformanden). Denne øvelse har bestyrelsen måtte gøre 2 gange siden. Første gang da Kim Christensen trådte ud af bestyrelsen, og nu for nyligt, hvor Poul Hansen valgte at forlade posten som bestyrelsesmedlem. Suppleant Lars Sander indtrådte i bestyrelsen, og arbejdet i Dansk Western Forening fortsatte uden afbrydelser.

 2010 har vist vigtigheden i at have suppleanter, og i at disse er velorienteret om bestyrelsens arbejde. Vi har i bestyrelsen tillagt det stor betydning, at også suppleanter samt diverse udvalgsmedlemmer, til stadighed bliver holdt orienteret, og indrages i beslutningerne. Den 27. November skal bestyrelsen igen stå direkte til regnskab for sit arbejde det sidste år.

Vedtægtsændringer.
De nuværende vedtægter trænger til en overhaling. Vi har ingen aftale med DRF, og FEWI eksistere stort set ikke længre. Det er derfor unødvendigt at dette er en del af vedtægterne. Et par andre mindre ”skønhedfejl” ønskes også fjernet eller rettet.

Men langt vigtigere er det, at der må skabes en sammenhæng mellem medlemsindberetninger, medlemskontigent og regnskabsåret, sådan som det burde være. Ved at flytte repræsentantskabsmødet til det tidlige forår, samt justere nogle datoer for indbetalinger og indberetninger, vil foreningen blive mere tidssvarrende og effektiv.

Regelbogen 2011-12
Sportsudvalget arbejder nu igen på højtryk med regelbogen for 2011, uden at glemme forpligtigelsen til at være fremsynet, også udover 2012. Det er ingen let opgave. Men udvalget er også blevet udvidet med flere medlemmer. Målet er at havde regelbogen 2011 klar til 1. marts 2011.

Den 9. oktober havde sportsudvalget inviteret medlemsklubberne, med særlig interesse for kvæg disiplinerne, til et møde på Carl Nielsen Skolen i det Fynske landskab. Formålet vat at se nærmere på de forhold der er omkring afviklingen af kvægshows og kvægdisiplinerne. Bestyrelsen kan konkludere at mødet var meget positivt og givende. Et af de mere konkrete resultater var en udvidelse af sportsudvalget med fire medlemmer i en ”kvæggruppe”. Denne ekspert gruppe arbejder nu specifikt med reglerne omkring kvægridningen, og bistår dermed sportsudvalget med uvurderlig hjælp, til at få reglebogen udviklet i den rigtige retning.

DWF vil inden for en overskuelig fremtid invitere klubberne med særlig interesse for standarddisiplinerne til et ligende møde. Nærmere om dette senere.


De venligste hilsner

På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, sekretær.
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar