tirsdag den 7. december 2010

DWF Nyhedsbrev nr. 8-2010

Repræsentantskabsmødet 2010 er over, dette blev kendetegnet ved meget lille fremmøde. Om det var på grund af vejret, årstiden eller bare manglende interesse, er vanskeligt at svare på. Vejrguderne var helt sikkert ikke med os. Men da der fra myndighederne ikke forelå nogen form for frarådelse af udkørsel noget sted i landet, var der heller ingen gyldig grund til at aflyse. Dette blev også meddelt medlemsklubberne. Det ville være både besværlig og dyrt, at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Da man ikke bare kan flytte den type møder, skal der en meget, meget god grund til at aflyse.
Referatet vil blive offentliggjort i løbet af få dage.

Tak til Niels Petersen
Niels måtte allerede i 2009 midlertidigt overtage mange af formandsopgaverne. Efter repræsentantskabsmødet 2009 satte han sig, som konstitueret formand, i spidsen for en bestyrelse med mange tunge opgaver foran sig. En af de første opgaver var overgangen fra, hvad man måske kunne kalde "oplyst enevælde", til en flad og mere demokratisk styreform.
Vi i bestyrelsen er kede af, at Niels ikke fortsætter som formand, men respekterer naturligvis beslutningen. Retfærdigvis skal det nævnes, at dette gjorde han allerede opmærksom på ved konstitueringen i 2009.
Jeg personligt, og hele bestyrelsen vil hermed gerne udtrykke vores respekt, og store taknemlighed for det arbejde, Niels har lagt i DWF.

2011 og DWF
Efter sidste repræsentantskabsmøde besluttede vi, at gøre ledelsesstrukturen mere demokratisk, og lagde samtidigt mere ansvar og kompetance ud til udvalgene. Vi vil også i denne periode fortsætte med dette. Nogle justeringer er der nok grund til at forvente, men den grundlæggende struktur holdes der fast i.
2011 vil blive året hvor der genindføres en rytterlicens. Vi venter med hesteregisteringen indtil dette er mere aktuelt. Det vil også blive året, hvor vi retter en endnu større fokus på medlemsklubberne, youthrytterne, på at bygger broer til andre foreninger, samt selvfølgelig uddannelse af officials.
Vi er nu også i gang med resultatlisterne, fra de shows der har været i 2010. Foruden almindelig Julehygge vil der også blive arbejdet i DWF. Vi skal bruge juledagene til blandt andet at lave ”end of the year awards” og lignende.. Således vil vi starte den nye sæson med uddelingen af disse beviser.

Store løfter!
Nej! Denne bestyrelse vil ikke love ”guld og grønne skove”, samt iværksætte gigant projekter uden hold i virkeligheden. Vi skal levere solidt bestyrelsesmæssigt håndværk, uden at miste blikket for fremtiden.
Vi ønsker at videreudvikle et DWF, hvor der er plads til de nye, der ønsker at snuse til westernridningen, og de der er nybegyndere. Men vi ønsker bestemt ikke at glemme, og gemme de der har sportslige ambitioner.

Appel:
  1. Vi har med regelbogen fra 2010 åbnet op for, at klubberne kan sammensætte shows, der passer til deres behov og forestillinger inden for nogle meget store rammer. Fælles for alle shows er, at der skal overholdes nogle almindelige etiske regler. Der skal kun, hvis der er tale om pointgivende klasser anvendes godkendt dommer, indberettes resultater og forhåndsgodkendelse af propositionerne. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for hvorledes et show kan sammensættes. Et eksempel: BWR holder Fredagaften-pleasure-show. Der er 2 pleasure klasser i division 4, en i division 3 og en i division 2. Derudover er der en klasse i division 3, hvor rytterene skal ride bare-back (uden sadel). Der bruges godkendt dommer og propositionerne er godkendt. De første fire klasser er pointgivende og skal indberettes. Den sidste er ikke pointgivende og skal ikke indberettes. Det er helt enkelt. Hvem laver et trail show? Hvad med et Cutting show? Eller hvad med et..........Har man en god ide? Kontakt os, og vi ser på det

  2. Vi skal havde flere, der kan dømme ved vores shows. Der er sat penge af til uddannelse i vores budget. Derfor opfordres klubberne til, at indstille relevante medlemmer til en dommeruddannelse. Har i en kommende dommer i klubben?

De venligste hilsner

På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, Formand
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar