fredag den 21. januar 2011

BWRiders ordinær generalforsamling

Bullseye Western Riders
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 12 februar kl. 17.30
Findingvej 6, 5750 Ringe

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kasserer forelægger revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Evt. forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelse

På valg:
Formand: Tina Byssing modtager ikke genvalg.
Dorte Ørom opstiller.
Best. Medlem: Camilla Torp Andersen modtager genvalg
Best. Medlem: Simone Knudsen modtager genvalg. (indgået supp. For Solveig)

Best. Medlem: 1 årig periode for Dorte Øroms nuværende post.
Bettina Kjær opstiller.

Suppleanter: 2 stk. suppleanter vælges for en 1.årig periode

7. Valg af Revisor.
Herunder valg af Revisor suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30. januar.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afholder Bullseye Western Riders medlemsfest for alle klubbens medlemmer samt påhæng.
Klubben er vært ved maden, 1 øl/vand og 1 snaps pr. deltager.

Tilmelding skal ske på email : camilla.findinge@gmail.com
Senest d. 31 januar

Velmødt :-)


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
BWRiders

Ingen kommentarer:

Send en kommentar