mandag den 17. januar 2011

Generalforsamling - Fyns Western Club

Indkaldelse til Generalforsamling i Fyns Western Club

Dato: Søndag d. 27. Februar 2011
Tid: kl. 15.00
Sted: Aunslev Hallen Kertemindevej 50 5800 Nyborg

 DAGSORDEN
Punkt 1 Valg af dirigent og stemmeudvalg
Punkt 2 Aflæggelse af formandens beretning
Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse revideret regnskab
Punkt 4 Fremlæggelse og godkendelse af budget
Punkt 5 Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • Formand Christina Ehrhorn (ikke på valg)
  • Kasserer Annette Maid Larsen (på valg)
  • Bestyrelsesmedlem Henning Sellberg (ikke på valg)
  • Bestyrelsesmedlem Joan Greve Toftdahl (ikke på Valg)
  • Bestyrelsesmedlem Susanne Hessellund (ikke på Valg)
  • Bestyrelsesmedlem Jeanette B. Mikkelsen (på valg)
  • Bestyrelsesmedlem Andreas Hartmann (på valg)

Punkt 7 Valg af suppleanter
Punkt 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Punkt 9 Nedsættelse af evt. udvalg stævneudvalg m.v.
Punkt 10 Evt. (under dette punkt kan intet vedtages)

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Forslag sendes til : Christina Ehrhorn, Hans Rasmussens Have 22,
5600 Fåborg eller på mail RasEhrhorn@holmail.com

Mød op og gør din indflydelse gældende.
HUSK kontingent skal være betalt for at have stemmeret


Mvh
Bestyrelsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar