fredag den 4. november 2011

DWF Nyhedsbrev nr. 3-2011

Så har der netop været afholdt en DWF-konference. Det var en meget positiv dag.
De fremmødte klubber fik en del info og mulighed for at få lidt afklaring på nogle spørgsmål. Men det vigtigste var videreudviklingen af den sportslige del af DWF. Der kom masser af god og konstruktivt input. Så vel i kvæggruppen som i standardgruppen blev der arbejde seriøst med de problemstillinger der har vist sig i denne sæson. Begge grupper udpegede repræsentanter der skal bistå sportsudvalget med regelbogsarbejdet for 2012/2013.

 Hvad skal vi med DWF?
Det spørgsmål melder sig selvfølgelig i debatterne. Svaret kan gives på flere måder. Den ene kunne være en beskrivelse af, hvad man ikke får hos andre, og dermed underforstået, at det får man hos DWF. Vi ønsker i DWF’s bestyrelse ikke at pege fingre af andre, og postulere at gør man ikke som os, gør man det forkert. Herunder vil vi grene fremhæve nogle af de fortrin som vi mener et medlemskab af DWF byder på. Rækkefølgen er ikke prioriteret.

 • DWF er en organisation der bl.a. har til formål at give westernklubberne i hele Danmark en fælles platform. DWF er ikke race- eller disciplinbestemt. DWF er til for alle.

 • DWF har en enslydende regelbog for hele Danmark. Efter justeringer og opdateringer i 2012 og 2013, vil denne være langsigtet og uden ændringer en årrække fremover. Der vil i 2012 og 2013 kun være tale om mindre tilretninger. Fordelen er, at man ved hvad man skal forholde sig til. Det vil ikke være op til arrangøren at opfinde regler efter behov og humør.

 • DWF’s regelbog gælder for alle uanset hvilken hesterace man benytter. Den indkludrer alle racer og tager udgangspunkt i rytteren. Der skelnes i DWF ikke på om en rytter tjener penge i hestesporten eller ej. Det har heller ingen betydning om man er ejer af hesten, den er lånt, leaser eller købt på anparter.

 • Klubberne har med DWF’s regelbog et rammeværk der giver mulighed for at arrangere alt fra træningsstævner, enkeltklasser ved andre arrangementer (DRF stævner, Islænder osv.) over pointgivende shows til mesterskabsshows. Alt sammen med den samme regelbog.

 • DWF har et centralt register der tager sig af resultatindberetninger fra medlemsklubbernes shows. Der registreres point og disse omsættes til en rytterstatus for den enkelte rytter. Pr. i dag en status for standard- og en for kvægsektionen. Dette betyder at dem der har sportslige ambitioner kan glæde sig over et system hvor man kan arbejde sig mod toppen. Samtidigt kan dem der bare vil ”hyggeride” til et show eller 2 om året undgå ”rosetrytteren”.

 • DWF har etiske retningslinjer, der skal sikre ordentlig dyrevelfærd. Dette giver positiv anerkendelse hos diverse dyreværnsorganisationer.

 • DWF er registeret hos Skat, og derfor kan medlemsklubberne lovlig holde arrangementer og shows uden at der skal leveres regnskaber/momsregnskaber m.m. for disse til Skat. Der skal heller ikke opkræves moms af tilmeldingsgebyret.

 • DWF indgår fra 2012 en landsdækkende aftale med KODA/Gramex. Det vil således være lovligt at bruge musik m.m. ved medlemsklubbernes arrangementer.

 • DWF har indgået en aftale med BC Catering, en landsdækkende catering leverandør. Alle klubber kan få adgang til en god aftale med den lokale afdeling.

 • DWF er påbegyndt arbejdet med at skaffe flere dommere og ikke mindst billigere dommere til alle medlemsklubberne.

 • DWF forhandler netop nu om indgåelses af sponsoraftaler der giver mulighed for at hjælpe klubberne med bedre økonomi ved shows.

 • DWF er noget nær den billigste organisation at være medlem af. Kontingentet på kr. 30,- pr. mellem er meget lavt. Netop dette giver klubberne mulighed for at tilpasse deres kontingentniveau til deres aktivitetsniveau.

 • DWF’s rytterlicens er sammenlignet med andre meget overkommelig.

Klubdøden
Desværre er der flere klubber der har det svært. Her handler det lidt om økonomi. Men ofte i endnu højere grad om personelle problemer. De færreste klubber oplever at folk står i kø for at hjælpe til med klubbens daglige drift. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange ”ildsjæle” der får det til at køre ude i klubberne.

SUWR, Saddle Up Western Riders har meddelt at klubben ophører med at eksistere pr. 30/10-2011. En trist meddelelse og desværre nok ikke den sidste. Lidt lys er der dog der ude i horisonten. Vi har fået henvendelser fra et par klubber der ser på muligheden for optagelse i DWF.

Rytterlicens 2012
Om kort tid sender vi nye Nem-lister til klubberne for brug ved fornyelse af og nye rytterlicenser. Når disse modtages skrottes de gamle lister og vi begynder på 2012.

 • Skal man bare forny og har man ikke ændringer i adresse, telefonnr. m.m. skal man blot skrive sit licensnr. Og det Nem-nr. man får fra klubben på meddelelses feltet i den indbetaling man gør til DWF’s konto.

 • Er man ny eller har man ændringer. Her gælder det ikke status i sektionerne. Må man på hjemmesiden og hente en skema.

Mere info om dette følger.

Repræsentantskabsmødet 2012
Den 3. marts holdes der Repræsentantskabsmøde. Da repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, kan vigtigheden i at deltage ikke understreges nok. Bestyrelsen ser på mulighederne for at gøre dette møde mere indbydende og åbent indenfor de rammer som vedtægterne tillader det.


De venligste hilsner

På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, Formand
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar