fredag den 30. april 2004

Undersøgelse bekræfter at spejle reducerer stress

Dr. Daniel Mills MRCVSHORSE Magazine afdækker ny undersøgelse, der bekræfter at spejle kan hjælpe med at reducere den stress, nogle heste lider under på stald.

Selvom det ofte er uundgåeligt, er det ikke naturligt for heste at være spærret inde i en boks, væk fra deres kammerater. Nogle heste er mere nervøse og anspændte i stalden end andre, og det er almindeligt kendt at de fleste staldunoder er en direkte respons på dårlige opstaldningsforhold.Krybbebidning og vindslugning hænger som oftest sammen med kraftfoderholdige diæter, hvorimod vævning, boksvandring og head-shaking opstår når hesten er frustreret. Det anslås, at der i England findes 20.000 heste som væver, og 10.000 som boksvandrer. Man ved endnu ikke hvor mange heste der er, som lider af andre, tilsvarende former for separations-stress.Forskere fra University of Lincoln har i adskillige år undersøgt forskellige måder at forbedre hestenes opstaldningsforhold på.


For nyligt har universitetet udført et år-langt forskningsprojekt for at finde ud af, om spejle kan hjælpe med at reducere separations-stress.


Undersøgelsen beviser, at ved rette brug, har mange heste enorm gavn af denne, simple indgriben.De første reaktioner i forhold til spejlet


Det er klart, at hvis spejlet skal fungere, må hesten vise en eller anden form for interesse i spejlbilledet, og selvom nogle heste ignorerer det, er det et fåtal.I forsøget var reaktionerne fra hestene, som mødte spejlet for første gang, enormt forskellige. – Nogle heste gik direkte til spejlet og tog straks fat på at ’mule-hilse’ spejlbilledet, mens andre lagde ud med at true. Forsøget viste at:Mange heste er på vagt, når de for første gang møder deres eget spejlbillede, og vrinsker muligvis. For nogle af dem kan det godt vare et par uger, før de totalt accepterer, og får gavn af, spejlbilledet.En lille minoritetsgruppe af heste reagerer mere aggressivt mod spejlbilledet, og det anbefales ikke at spejlet bruges i disse tilfælde. Baggrundshistorien for disse heste er ofte den, at de er naturligt asociale og dominerende.Mens mange hesteejere rapporterer om en øjeblikkelig beroligende indflydelse på deres hest, siger andre at effekten er mere gradvis, og at der kan gå en måned eller mere, før virkningen indtræder.I et lille antal sager sker det, at den i starten opnåede beroligelse lader til at fordufte igen efter få måneder.Det er vigtigt, at spejlet placeres det rigtige sted, så hesten selv kan vælge, om den vil kigge på sit spejlbillede eller ej.


At opsætte spejl/e i hele staldens længde, er ikke anbefalelsesværdigt, da hesten på den måde ikke kan undgå sit eget spejlbillede, og dermed risikerer at blive endnu mere stresset.Ligeledes bør spejlet heller ikke opsættes således at hesten ser sit spejlbillede i forbindelse med fodring, da dette kan anspore aggression og beskyttertrang omkring krybben.Det bedste sted at opsætte spejlet er lige indenfor stalddøren, et stykke væk fra foderstederne.Mange hesteejere har brugt spejle til at reducere stald-nervøsitet og stress, og der er også rapporteret succes-tilfælde i forhold til heste, som lider af separationsangst. En typisk kandidat er en hest, som tilbringer megen tid på fold, men bliver ophidset når den kommer på stald - eller en hest der reagerer kraftigt, når en god kammerat f.eks. trækkes ud af stalden.En del hesteejere har endvidere opdaget uventede, sekundere effekter - Eksempel: En hoppe, der normalt var meget støjende, når hun var i brunst, blev pludselig meget roligere, da spejlet blev sat op.Andre hesteejere har observeret, at deres hestes temperament blev bedre, og adskillige fortæller, at med spejlet i stalden er deres heste også blevet meget nemmere at strigle, vaske og sadle op. Alle disse tilbagemeldinger fortjener yderligere undersøgelser.Adskillige hesteejere har brugt et spejl til at lette langvarig boksro for hesten, og de mener, at det har hjulpet hesten til bedre at klare begrænsningerne i bevægelsesfriheden. Det er også muligt, at spejlet kan reducere stress i forbindelse med føllets fravænning.Undersøgelsen har vist, at et spejl er et brugbart redskab til at reducere stress, der kan opstå, når sociale dyr forhindres i tæt kontakt med artsfæller.(Kilde: Horse & Hound)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar