lørdag den 19. februar 2005

Politiet opruster på dyrevelfærden

Mere en trehundrede politifolk og jurister skal nu på skolebænken for at få styrket deres viden om håndtering af dyreværnssager. Dermed vil det for fremtiden blive muligt at undersøge disse sager endnu bedre og hurtigere end i dag.

Politiskolen har i samarbejde med Rigsadvokaten tilrettelagt en række kurser for ansatte i politi-og anklagemyndighed om behandling af dyreværnssager. Kurserne gennemføres i marts og april og 337 medarbejdere er tilmeldt kurserne."Det er utroligt glædeligt, at så mange fra de enkelte politikredse har tilmeldt sig disse kurser" siger Ole Münster, direktør i Dyrenes Beskyttelse. "Det har længe været et ønske fra Dyrenes Beskyttelses side, at politiet skulle forbedre deres viden på mht. dyreværnssager og dette ser heldigvis ud til at ske nu. Derfor er det flot, at vi nu får en stor styrke af politifolk og jurister, der bliver eksperter på området."Chefen for Politiskolen, politimester Karsten Petersen, er ligeledes meget glad for den store opbakning til kurserne. "Det er meget tilfredsstillende og betyder, at politi- og anklagemyndighed til stadighed har fokus på området og klædt godt på til at håndtere overtrædelser af dyreværnslovgivningen", siger Karsten PetersenPolitiskolen har i deres undervisning bl.a. valgt at bruge materiale som er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse. Det drejer sig om Lovsamling 2005, der er Danmarks eneste komplette samling af dyrevelfærdslovgivning og bogen "Praktisk Dyrevelfærd" der er godt redskab til at vurdere dyrs velfærd."Vi er både stolte over og meget glade for, at man har valgt at bruge vores materiale" siger Ole Münster. "Dette viser at, Dyrenes Beskyttelse i dag med vores store faglige kompetence kan placere os centralt i arbejdet med at forbedre dyrevelfærden i Danmark."Samtidigt er Dyrenes Beskyttelse over hele landet gået ind i et samarbejde med de lokale politikredse, således at det sikres, at alle sager om mishandling og vanrøgt af sager bliver opdaget og håndteret hurtigt og effektivt. Selvom det stadig er politiet der har retten og pligten til at behandle dyreværnssager, kan Dyrenes Beskyttelse med sit store netværk af frivillige dyreværnsfolk yde en stor indsats med at overvåge dyreværnsproblemerne i lokalområdet. Samtidigt kan mange sager klares af kredsformændene i mindelighed og dermed kan politiet koncentrere sig om de virkeligt alvorlige sager.Yderligere oplysninger: Ole Münster tlf. 40 96 68 24Pressemeddelelse fra Dyrenes BeskyttelseIngen kommentarer:

Send en kommentar