onsdag den 11. april 2007

Ingen Salmonella i dansk foderkorn

Plantedirektoratet har analyseret 719 kornprøver, for at kortlægge den salmonellaforekomst i dansk foderkorn.

Plantedirektoratet har igennem årene vurderet, at korn ikke var en kilde til salmonella. I starten af 2006 udtalte fagfolk fra Sverige og Storbritannien, at korn muligvis var en overset salmonellakilde i foder.Korn udgør størstedelen af foder, nemlig omkring 70 % i Danmark. Så selv en lille forekomst af salmonella i korn kan have væsentlig betydning for dyresundheden og fødevaresikkerheden.Derfor iværksatte Plantedirektoratet en kortlægning af danske forhold. Den blev gennemført i 3. og 4. kvartal 2006.Resultatet viser, at dansk korn ikke udgør en salmonellarisiko af betydning. Ud af 719 prøver blev der kun påvist salmonella i én prøve (0,1%). Denne prøve var nyhøstet korn og blev udtaget hos en landmand på et påslag, hvor kornet nemt kunne være blevet kontamineret fra omgivelserne.Denne mulighed underbygges af, at serotypen (S. Enteritidis) er hyppig hos dyr og mennesker i Danmark – især hos fugle – men sjælden i foderstoffer.


De sidste 7 år er S. Enteritidis påvist én gang i Plantedirektoratets kontrol ud af 607 salmonellafund i foder, og det var i 2002.Kortlægningens resultat har stor statistisk sikkerhed, i kraft af antallet af prøver, og fordi prøverne er taget under forskellige forhold.De 719 prøver er fordelt som følger:- Cirka 1/3 af prøverne var udtaget hos landmænd og cirka 2/3 hos fodervirksomheder


- Cirka 50% af byg og 50% af hvede


- 20% var nyhøstet (under en måned fra høstdato), 68% havde ligget længere - men stadig 2006 høst - og 12% var 2005-høst


- 59% oplagret på planlager, 28% i silo (heraf 4,5% i gastæt silo), 6% i sække og 5% ikke oplagret


- 96% var helt korn, 4% var valset.(Kilde: Nyhedsbrev fra Plantedirektoratet, d. 11. april 2007)Ingen kommentarer:

Send en kommentar