onsdag den 29. oktober 2008

INDKALDELSE TIL DWF`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2008

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde lør. d. 29. november 2008 kl. 1300.


Mødet afholdes i mødelokale på Slagelse Transportcenter.

Dagsorden:1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.


2. Formanden aflægger beretning.


3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget med forslag til kontingent.


4. Behandling af indkomne forslag, herunder næste års kontingent.


5. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år.Formanden genopstiller – evt. andre kandidater bedes melde sig til undertegnede i god tid (helst én uge før repræsentantskabsmødet), idet der skal afholdes skriftlig afstemning om formandsposten.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ét i lige år to i ulige år.Vi skal denne gang have valgt 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 1 bestyrelsesmedlem for 2 år


Samt 2 suppleanter for en 1-årig periode. Evt. kandidater bedes melde sig i god tid (helst én uge før repræsentantskabsmødet), idet der skal afholdes skriftlig afstemning. Årsagen til den ”skæve valgperiode” er Poul´s fratræden før tid. Fremover vil vi igen kunne følge de normale valgperioder.7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.Vi skal denne gang have valgt 2 suppleanter for en 1-årig periode. Evt. kandidater bedes melde sig i god tid (helst én uge før repræsentantskabsmødet), idet der skal afholdes skrift-lig afstemning.8. Valg af én af to revisorer og af én revisorsuppleant.9. Eventuelt.Bemærk at klubberne i medfør af DWF´s vedtægters § 9, stk. 4 har ret til at møde til repræsentantskabet med op til 2 repræsentanter og at disse i medfør af klubbernes vedtægter skal være valgbare til deres lokale klubbestyrelser. Evt. forslag bedes være undertegnede i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet – dvs. 15. nov. 2008.
Med venlig hilsenKim Christensen


Formand, dwf - Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar