torsdag den 10. december 2009

DWF Nyhedsbrev nr. 5 - 2009

Lad mig indledningsvis, på vegne af bestyrelsen i Dansk Western Forening, takke repræsentantskabet for den tillid de har vist os, ved valget til bestyrelse. Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at leve op til denne.

Vi har, og det er ingen hemmelighed, mange store opgaver der skal løses nu og her, i den nære fremtid, men også på lang sigt. I bestyrelsener der ingen, der har en naiv tro på, at dette alt sammen gøres fra den ene dag til den anden. Nogle ting vil tage mere tid end det vi umiddelbart ønsker, og måske noget går lidt hurtigere en forventet.Det vi må bede om er lidt tålmodighed og forståelse. Vi har valgt at rette blikket fremefter, og vil ikke bruge flere resourser end nødvendigt på fortiden. Men når det så er sagt, så kan vi naturligvis ikke bare nulstille DWF, og starte fra dette punkt. Så enkelt er det desværre ikke. Dog kommer man under alle omstændigheder ikke til, at opleve bestyrelsen som nogen der vil lynche gamle medlemmer, for de fejl de evt. har begået. Ingen er fejlfri, og hvis der handles, kan det sjældent undgås, at der er lidt spild. Vi vil gøre vores bedste for, at rette op det der må rettes.Hjemmesiden er fortsat ikke oppe at gå. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men desværre sådan på nuværende tidspunkt. Vi arbejder hårdt for at få den nødvendige tilgang, og vil i fremtiden sørge for, at der er flere der har tilgang til redigeringen på denne. Det er blandt andet derfor, vi har valgt at offentligøre så meget på Western Portalen allerede nu.Bestyrelsen har siden repræsentantskabsmødet afholdt 2 bestyrelsesmøder. Referater fra begge møder vil senre være at finde på hjemmesiden. I mellemtiden vil også offentliggøre dem på WP.Vi har sendt lister til samtlige klubber, vi ved er medlemmer, eller som vi tror er medlemmer. Disse lister må vi have tilbage så hurtigt, som det er muligt. Der er selvfølgelig en deadline, som er den 15/1-2010. Vi bruger denne metode, da det berømte og berygtede ”stævneprogram” ikke vil være klart tids nok.Bestyrelsen har taget arbejdstøjet på, og arbejder nu med udgangspunkt i den af bestyrelsen valgte struktur, og med de prioiteringer man ser i referatet fra den. 6/12-2009.

Med de venligste hilsner


På bestyrelsens vegne


Lars Toftdahl, sekretær.Ingen kommentarer:

Send en kommentar