torsdag den 10. december 2009

Referat DWF bestyrelsesmøde, d. 29.11.2009

Dato: 29.11.2009, kl. 16:30


Sted: Vejle Transport Center

Referent: Lars Toftdahl (Sekretær)


Indkaldt: Bestyrelsen : Niels Petersen, Lene Munk Andersen, Lars Toftdahl, Anna Søgaard Hanusova, Lars Sander & Poul Hansen


Fraværende: Kim ChristensenKonstituering af bestyrelsen


Formand: Kim Kristensen, Ikke på valg i 2009.


Næstformand: Niels Petersen, valgt af bestyrelse.


Kasserer: Lene Munk Andersen, valgt af repræsentantskabet 2009.


Sekertær: Lars Toftdahl, valgt af bestyrelsen


Bestyrelsesmedlem: Anna Søgaard Hanusova


1. Suppleant: Lars Sander, valgt af repræsentantskabet 2009.


2. Suppleant: Poul Hansen, valgt af repræsentantskabet 2009.


Formanden, Kim Kristensen, har ved sidste bestyrelses møde meddelt, at han ikke har mulighed for, at efterkomme hvervet som formand før end i marts måned 2010. Næstformanden, Niels Petersen, blev af bestyrelsen bekræftet som konstitueret formand frem til marts 2010. Herefter må bestyrelsen på ny konstituere sig.


Status: InfoBestyrelsesmøder


Bestyrelsen vil bestræbe sig på at der holdes korte møder via telefon/skype hver måned. Første gang den 6/12-2009, kl. 19:00 som Skypemøde


Foruden disse møder vil man mødes til et bestyrelsesmøde en gang i kvartalet. 1. gang, første kvartal 2010.


Bestyrelsen vi søge at holde omkostningerne ved bestyrelsesmøderne på så lavt nivau som muligt. Dog var der også enighed om at rimlige omkostninger skulle dækkes af DWF.


Status: InfoMedlemsoversigt


Der skal bringes orden i medlemsoversigten, både når det gælder medlemsklubberne og når det gælder klubbernes medlemmer.


Status: PågårLene har taget alle dokumenter hun fik på rep.mødet med sig, og vil sortere dette med henblik på relevante dokumenter for hendes opgaver. Resten afleveres til Lars T. der så tager næste runde.


Status: PågårDa "stævneprogrammet" endnu ikke er fuldt operativt, og da det ikke forventes at være det inden 31/12-09 laves Excel-liste og sendes til klubberne for medlemsoversigter. Liste sendes til klubberne ASAP og må retuneres inden 15/1-2010 jvf. Vedtægterne.


Status: PågårHjemmeside


Opdatering af bestyrelses info m.m.. Alle sender adresse info m.m. til Niels. Niels samler alt info og sender det samlet til alle. Dem der endnu ikke har Skype navn, må få dette hurtigst muligt. Oplysningerne lægges på hjemmesiden


Status: PågårDatoer for "Stævneprogramkursus" sættes på hjemmesiden (forside) sammen om info (link til referat) om repræsentantskabsmødet.


Status: PågårForberedelse til næste bestyrelsesmøde (6/12-09)


Alle må forberede sig til næste bestyrelsesmøde. Der er ikke nogen dagsorden til dette første møde, men der er en agenda som kræver, at alle har gjort sig tanker om følgende: Definering af de enkeltes opgaver (Stillingsbeskrivelse) - Need to do / Nice to have - Prioitering af opgaverne i DWF.


Status: PågårNæste bestyrelses møde 06-12-2009 kl. 19:00 på SkypeIngen kommentarer:

Send en kommentar